Det danske samfund skal anerkende sine veteraner og samtidig sørge for støtte til både veteraner og pårørende, som har brug for det. Det er temaet i regeringens veteranpolitik, som forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kiær i dag fremlagde på Kastellet i København.

Veteranpolitikken beskriver rammerne for, hvordan den allerede eksisterende indsats skal videreudvikles. Her vil de nye tiltag løfte indsatsen på flere punkter understreger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech:

”Først og fremmest er det vigtigt, at vi anerkender veteranerne for den indsats, som de har ydet. Derudover indeholder den nye veteranpolitik væsentlige forbedringer for vores sårede soldater – psykisk såvel som fysisk sårede. Regeringen sætter handling bag politikken med nitten konkrete initiativer, der styrker anerkendelsen og støtten til vores veteraner og deres pårørende. I samspil med stærke frivillige kræfter vil vi blive endnu bedre til at løfte den samfundsopgave, som veteranpolitikken udgør.” udtaler Gitte Lillelund Bech.

Der skal øget fokus på de psykisk og fysisk sårede veteraner mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Han hæfter sig især ved, at der bliver øget specialisering og lettere adgang til behandling af veteraner med behov for psykiatrisk behandling. Endvidere lægger han vægt på, at også de fysisk sårede modtager den bedst mulige behandling.

”Det er næsten symbolsk, at vi fremsætter forslag om en veteranpolitik samtidigt med, at vi afvikler veteranpolitikken for de sønderjyske veteraner efter 1. verdenskrig. Vi skylder veteranerne et særligt hensyn. Selvfølgelig skal de have al den støtte vi overhovedet kan give dem inklusive sportsproteser og traumebehandling m.v.”, siger Bertel Haarder.

Socialminister Benedikte Kiær glæder sig over, at kommunerne nu kan få bedre rådgivning, når de skal håndtere sager med veteraner. Endvidere kan kommunale sagsbehandlere også blive klædt bedre på til at håndtere netop veteraners forhold.

”Det er vigtigt, at vi med veteranpolitikken også styrker kommunernes viden om veteranernes særlige vilkår. Det vil føre til en bedre og mere målrettet hjælp” afslutter Benedikte Kiær.