Siden 2001 har Danmark bidraget til den internationale indsats for at skabe sikkerhed og stabilitet i Afghanistan. Det er en vanskelig indsats med store udfordringer, og resultaterne af bestræbelserne bliver ofte overskygget af tragiske hændelser med både døde og sårede danske soldater til følge. Men sikkerheds- og genopbygningsarbejdet fortsætter.

’Danmark i Afghanistan’ er en film om den brede danske indsats i Afghanistan, og hvor redskaberne både er militære og civile. Filmen viser nogle af resultaterne, men også nogle af de udfordringer og omkostninger, der ligger i indsatsen i Afghanistan.

Med små historier fra områderne omkring byerne Herat, Kabul samt i Helmand provinsen viser filmen eksempler på de aktiviteter, som gennemføres for at skabe stabilitet og udvikling. Soldater fra den internationale ISAF styrke arbejder på at skabe sikkerhed og uddanne afghanske sikkerhedsstyrker. Samtidig bistår civile rådgivere med at opbygge et afghansk statsapparat og den infrastruktur, der er et nødvendigt fundament, for at landet kan komme til at fungere, og dermed yde en grundlæggende støtte til sine indbyggere.

I filmen vises blandt andet hvordan mikrolån er med til at støtte private initiativer, og hvordan lokalt politi, med en bedre uddannelse i ryggen, er med til at vinde afghanernes tillid i et land, der også er præget af betydelig korruption.

Derudover inviteres seeren også indenfor på skoler og sundhedsklinikker, og der fortælles også om arbejdet for at forbedre kvinders rettigheder.

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har i samarbejde lavet ’Danmark i Afghanistan’, der er produceret af Forsvarets Mediecenter i efteråret 2010. 
  

Filmen kan ikke længere tilgås på hjemmesiden.