Holmens Kirke i København holdes der mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste, og på Christiansborg Slotsplads er der parade for politiet, soldater og hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år. Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for seneste års udsendte i Rigsdagsgården på Christiansborg.

De faldne mindes
Foruden pårørende deltager det officielle Danmark med repræsentanter fra kongehuset og Folketinget i spidsen under mindegudstjenesten i Holmens Kirke. Hærprovst Ole Brehm Jensen prædiker, og navne på faldne i international tjeneste fra det forgangne år læses op. Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale under mindegudstjenesten

Parade på Slotspladsen
Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. Politiet, soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år, er opstillet til parade sammen med et æreskommando fra Den Kongelige Livgarde. Bl.a. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech taler til paraden.

Folketinget vært ved reception
Efter paraden er Folketingets Præsidium vært ved en reception for udsendte i det forgangne år i Rigsdagsgården på Christiansborg. Adskillige folketingsmedlemmer deltager i receptionen, hvor de vil have mulighed for at tale med Danmarks udsendt.