Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech besøgte torsdag de danske soldater ved FN’s fredsstyrke i det sydlige Libanon (UNIFIL). Med på rejsen var også medlem af Forsvarsudvalget John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet.

Ved den danske logistikenhed i UNIFIL i Sydlibanon talte delegationen med soldaterne om deres opgaver og vilkår og fik et indtryk af, hvordan soldaternes indsats bidrager til, at de forskellige landes styrkebidrag kan håndhæve mandatet for FN’s fredsstyrker i Sydlibanon.

Fredag gennemførte delegationen møder i Beirut. Forsvarsministeren havde her lejlighed til at tale med den libanesiske forsvarsminister Elias Murr samt den spanske generalmajor Alberto Asarta, der er chef for FN’s fredsstyrke i Sydlibanon. Endelig holdt delegationen møde med den danske ambassadør i Beirut.

Det danske styrkebidrag overtog ansvaret for de logistiske opgaver ved UNIFIL den 1. december 2009 og er stillet til rådighed for UNIFIL i foreløbigt 12 måneder med mulighed for forlængelse. Logistikenhedens opgaver omfatter primært transportstøtte i forbindelse med den løbende udskiftning af personel ved UNIFIL-missionen.

FN’s styrke i Libanon (UNIFIL) blev oprettet ved FN’s sikkerhedsrådsresolution 425 og 426 af 19. marts 1978 med henblik på at overvåge våbenhvilen på grænsen mellem Libanon og Israel. Som følge af konflikten mellem Israel og Hizbollah i sommeren 2006 vedtog FN med sikkerhedsrådsresolution 1701 af 11. august 2006 et nyt og stærkere mandat for UNIFIL, hvor det overordnede formål er at assistere den libanesiske regering med at udstrække sin myndighedsudøvelse til hele landet med henblik på at forhindre fornyede kamphandlinger og derigennem skabe de rette rammebetingelser for en varig fredsløsning.