Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech deltager den 10.-11. juni i NATO’s forsvarsministermøde i Bruxelles.

Ministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg ser frem til at drøfte NATO’s udfordringer med mine kolleger. En række højaktuelle forsvarsmæssige emner er på dagsordenen; især reformer af NATO’s strukturer og vores engagement i Afghanistan og Kosovo. Mødet er en god lejlighed til at kigge hinanden i øjnene og gøre status frem mod stats- og regeringschefernes møde i Lissabon til efteråret. Jeg forventer en god drøftelse om effektivisering af NATO’s ”maskinrum”.”

Danmark vil arbejde for, at der går en rød tråd fra NATO’s operationer ude på landjorden, til havs og i luften og hjem til hovedkvartererne. Der er behov for at udvikle en fælles forståelse; kort sagt ’samtænkning’.

Samtænkning bør ske:

  • i operationerne 
  • på tværs af sektorer,
  • civile som militære mellem beslutningsniveauerne, og 
  • ved løsning af opgaver på tværs af nationer og organisationer

 

En velsmurt ”NATO-maskine” er kendetegnet ved samtænkte løsninger fra overvejelse over beslutning til gennemførelse.

”Moderniseringen af NATO’s strukturer og procedurer er nødvendig og skal fortsætte med uformindsket styrke. Vi må forholde os ærligt til de udfordringer, som vi har. Vi skal bruge de midler, vi har til rådighed og foretage de nødvendige prioriteringer, så vores soldater i operationer får den bedst mulige støtte. Prioriteringer kan gøre ondt. Men det er det eneste ansvarlige,” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.