Danmark har siden januar 2010 deltaget i NATO’s stående flådestyrke gruppe 1 med støtteskibene ABSALON og ESBERN SNARE. De danske skibe har bl.a. i den forbindelse i to perioder været en del af NATO’s indsats mod pirater ved Afrikas Horn. En operation som benævnes Operation Ocean Shield.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech besøger i dag den afgående besætning, som har været på ESBERN SNARE siden oktober 2010. Forsvarsministeren vil under besøget få et nærmere indblik i pirateribekæmpelsen og samtidig få mulighed for at takke besætningen for en veludført opgave i Aden Bugten.

Forsvarsministeren udtaler: ”Jeg er stolt over den indsats som både ABSALON og ESBERN SNARE har ydet for at styrke den maritime sikkerhed i farvandet ud for Afrikas Horn. Det gælder også den indsats den danske stab har udført ved ledelsen af NATO’s stående flådestyrke gruppe 1 siden januar i år.”

Danmark har som en markant søfartsnation en åbenbar interesse i at bidrage til den internationale indsats til bekæmpelse af pirateri. De danske flådeskibe ABSALON og ESBERN SNARE’s deltagelse i Operation Ocean Shield har ved flere lejligheder medvirket til at afværge en række piratangreb under patruljeringen i farvandet ud for Afrikas Horn.

ESBERN SNARE fortsætter sin indsats med en ny besætning frem til 1. marts 2011.