Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech besøgte i dag Fredericias kaserner, som huser henholdsvis Hærens Føringsstøtteskole og Telegrafregimentet. Oberst Susanne Bach Bager viste rundt på Bülows Kaserne og gennemgik blandt andet en del af det elektroniske udstyr, som Føringsstøtteskolen bruger til at uddanne soldaterne.

Efterfølgende fortsatte Gitte Lillelund Bech til Ryes Kaserne, hvor hun besøgte Telegrafregimentet. Her fik forsvarsministeren lejlighed til at tale med de soldater, som forberedte sig til udsendelse med UNIFIL i Libanon. Besøget bød desuden på en visit på skydebanen og uformel snak med uddannelsesbataljonen, herunder flere de kvindelige værnepligtige.

”Det er min holdning, at der bør være flere kvinder i forsvaret. Det handler ikke om, at der skal være mange kvinder for enhver pris. Til gengæld synes jeg, at det er vigtigt, at forsvaret er i stand til at rekruttere blandt de bedste af begge køn. Kvindelige soldater er for eksempel de eneste, der har mulighed for at komme tæt på lokale kvinder i Afghanistan. Samlet mener jeg, at mænd og kvinder bør have lige muligheder,” sagde Gitte Lillelund Bech.