Topmødets helt centrale punkter vil være vedtagelse af NATO’s nye strategiske koncept og en ISAF-erklæring om Afghanistan vedrørende blandt andet transition samt en langsigtet samarbejdserklæring mellem Afghanistan og NATO.

NATO’s stats- og regeringschefer vil over topmødets to dage blandt andet mødes med Afghanistans præsident Karzai, regeringschefer fra lande med styrker i Afghanistan, FN’s generalsekretær, EU’s kommissionsformand og Høje Repræsentant og Verdensbankens præsident for at drøfte operationen i Afghanistan.

Der afholdes også et møde i NATO/Rusland Rådet med deltagelse af Ruslands præsident Medvedev.

På den forsvarspolitiske dagsorden forventes stats- og regeringscheferne blandt andet at drøfte etablering af et NATO-missilforsvar, reform af NATO’s strukturer samt vedtage en kapabilitetsudviklingspakke, der giver særlig prioritet til en række kapaciteter, herunder blandt andet missilforsvar og indsatsen mod vejsidebomber.

Det forventes, at topmødet vil indlede et nyt kapitel for den civile-militære koordination (samtænkning) med oprettelse af en særlig enhed i NATO, hvormed NATO’s evne til at planlægge, koordinere og handle sammen med civile aktører og organisationer vil blive styrket.

Forsvarsministrene forventes i Lissabon blandt andet at skulle drøfte den fortsatte omstilling og modernisering af Alliancen i lyset af det nye strategiske koncept.