Der var tale om et godt og udbytterigt møde, hvor forsvarsministrene bl.a. udvekslede erfaringer omkring indsatsen i Afghanistan og drøftede udviklingen af det nordiske forsvarssamarbejde om opbygningen af den østafrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur.

Specielt et emne gav grobund for et tættere samarbejde: De to lande vil nu undersøge mulighederne for samarbejde og erfaringsudveksling omkring veteraner. Forsvarsministeren ser gerne, at man i NATO-kredsen ser mere på veteranområdet og på muligheden af øget samarbejde på tværs af landene, hvilket den norske kollega fandt interessant.

Efter besøget udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech:
”Jeg har set frem til mødet i Norge. Mine samtaler med Grete Faremo understregede endnu engang, at mindre lande kan gøre en stor forskel. Det vidner bl.a. det gode nordiske forsvarssamarbejde om. Vi fik også drøftet aktuelle NATO-sager, herunder indsatsen i Afghanistan og forberedelserne til NATO-topmødet i Lissabon til november.”