Der var tale om et godt og udbytterigt møde, hvor forsvarsministrene bl.a. gjorde status for de operative indsatser og drøftede perspektiverne for indsatsen i Afghanistan og NATO-topmødet i Lissabon til november. De to ministre drøftede også behovet for anerkendelse og støtte af veteraner, værnepligt samt opbygningen af sikkerhedsstrukturer i Østafrika.

Efter besøget udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech:

”Det var et rigtigt godt møde med min tyske kollega. Det var en god mulighed for at uddybe de dansk-tyske relationer. Mine samtaler med zu Guttenberg bekræftede, at store som små lande står over for mange af de samme udfordringer nationalt og i Alliancen. Både hvad angår fortsat reform af NATO og organisationens kommandostruktur er vi enige om, at der er behov for konkrete resultater frem til NATO topmødet i Lissabon i november i år. Vi ser også meget ens på behovet for, at samtænkning kommer til at stå centralt i løsningen af NATO’s fremtidige opgaver og Alliancens samarbejde med andre internationale aktører. Endelig havde vi en udbytterig drøftelse af de aktuelle udfordringer i Afghanistan. Jeg foreslog, at vi i NATO-regi tager spørgsmålet om veteraner fra internationale fredsstøttende missioner op, hvilket min tyske kollega var positiv overfor”.