I sin tale med titlen ”From small state to smart state” understreger ministeren, at nutidens og fremtidens udfordringer kræver internationalt samarbejde og sammentænkte civil-militære indsatser.

”Afghanistan er et aktuelt eksempel: 48 lande deltager militært, og flere end 60 lande bidrager med yderligere midler til genopbygning og udvikling. Et stærkt udtryk for engagement og solidaritet”, siger hun i sin tale for at understrege styrken ved internationalt samarbejde. Afghanistan bruges i talen også som eksempel på behovet for sammentænkte civile og militære indsatser.

Ligeledes understreger Gitte Lillelund Bech, at vi må prioritere og fokusere de valgte midler både internationalt og nationalt:

”Det er derfor, at vi generelt bør bruge vores forsvarspenge til de rigtige ting – ting som betyder noget for bekæmpelsen af de nye trusler, vi står over for. I NATO skal det betyde mindre bureaukrati – slankere og færre strukturer. Og nationalt skal det betyde mere brugbare og deployerbare militære kapabiliteter i stedet for statiske strukturer og styrker.”

Endelig berører ministeren udviklingen i Danmarks aktivistiske forsvars- og sikkerhedspolitik:

”På en måde er vi gået fra at repræsentere et lille lands typiske vi-er-afhængige-af-andre-mentalitet til en mentalitet, hvor vi selv tager et ansvar. Nogle vil sige, at Danmark er gået fra at være et lille land til et klogt og aktivistisk land – ”from small state to a smart state”.

Du kan læse hele ministerens tale her, bemærk at det talte ord gælder.

Oplægget på Harvard University sker i forbindelse med, at forsvarsministeren besøger sin canadiske kollega Peter MacKay og deltager i The Halifax Forum om internationale forsvarspolitik senere på ugen.