Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) overdrages til Københavns Universitet per 1. april 2010 og omdøbes samtidig til Center for Militære Studier (CMS). CMS placeres ved Institut for Statskundskab under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og skal udføre uafhængig strategisk forskning med fokus på aktuelle militære og forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Som del af Københavns Universitet vil CMS være omfattet af forsknings-, metode- og publikationsfrihed.
 

CMS skal betjene Forsvarsministeriet og forsvaret med analyser, undervisning og afholdelse af seminarer samt udføre analyseopgaver efter ønske fra partierne bag den nye forsvarsaftale 2010-2014. Centret vil være en uafhængig, tværfaglig ramme for forskningssamarbejde mellem universiteter, forskningsinstitutioner og øvrige relevante aktører vedrørende forsvarsrelaterede emner.
 

Københavns Universitet og Forsvarsministeriet ser med stor tilfredshed på aftalen og vurderer, at CMS vil give muligheder for yderligere styrkelse af dansk sikkerheds- og forsvarspolitisk forskning. CMS vil ligeledes fremme formidlingen af analyser og forskningsresultater på området til den danske og internationale offentlighed.
 

Aftalen mellem Forsvarsministeriet og Københavns Universitet, løber indledningsvis indtil udgangen af 2014. Aftalen finansieres af Forsvarsministeriet med et årligt beløb på 9 mio. kr.
 

DIMS blev oprettet i 2007 som en del af den politiske aftale om forsvaret 2005-2009. Instituttet blev placeret ved Forsvarsakademiet på Svanemøllens kaserne. DIMS har fungeret som et uafhængigt forskningsinstitut.
 

I den politiske aftale om forsvaret 2010-2014 fremgik det, at det skulle undersøges, hvorvidt DIMS mere hensigtsmæssigt kunne placeres ved et universitet. Denne undersøgelse blev gennemført i oktober 2009, hvorefter forhandlinger blev indledt mellem Forsvarsministeriet og Københavns Universitet. Beslutningen om placering af CMS ved Købehavns Universitet er godkendt af partierne bag forsvarsforliget og af Københavns Universitets bestyrelse.  
 

Dansk Institut for Militære Studier
Københavns Universitet, Institut for Statskundskab