Forsvarsministeriet har udarbejdet en baseline rapport vedrørende charter for flere kvinder i ledelse i forlængelse af sin tiltrædelse af charter. Rapporten beskriver den nuværende fordeling af kvinder og mænd i Forsvarsministeriets departements ledelse. Af rapporten fremgår endvidere de initiativer, som departementet vil iværksatte, for at øge andelen af kvinder i ledelsen.

Det fremgår af rapporten, at Forsvarsministeriet vil arbejde aktivt for at øge andelen af kvindelige ledere med militær baggrund samtidig med, at andelen af civilt ansatte kvindelige ledere fastholdes.

Rapporten er sendt til Ligestillingsafdelingen, som vil offentliggøre den på www.kvinderiledelse.dk 

Læs rapporten her