Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har netop afsluttet et besøg ved den danske kampgruppe i Helmand-provinsen samt ved danskerne i ISAF’s hovedkvarterer i Kabul. Endvidere har forsvarsministeren haft lejlighed til at holde møder med den afghanske forsvarsminister samt chefer for NATO’s indsats i Afghanistan. Forsvarsministeren mødtes i Kabul med både ISAF’s næstkommanderende militære chef, generalløjtnant Nick Parker, og Mark Sedwill, der er NATO’s øverste civile repræsentant i Afghanistan. Forsvarsministeren udtaler i forbindelse med besøg:
 
”Jeg har nu ved selvsyn konstateret, at den internationale indsats i Afghanistan både militært og civilt har fornyet energi og momentum i forlængelse af London-konferencen i januar. Vi er på vej i den rigtige retning”.
 

I Helmand-provinsen talte forsvarsministeren med de danske og internationale soldater om deres oplevelser og takkede dem for deres indsats.
Forsvarsministeren udtaler videre:
 
”Jeg er imponeret over vores soldaters professionalisme og engagement. De gør en fremragende indsats for at bidrage til et mere stabilt Afghanistan, som jo er målet med den danske strategi for indsatsen i Afghanistan”.
 

I Kabul fik delegationen mulighed for på første hånd at danne sig et indtryk af udfordringerne i Afghanistan, herunder hvorledes den afghanske regering og ISAF arbejder sammen om at beskytte befolkningen. Det er målet, at den afghanske regering, de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF skal vinde befolkningens tillid gennem beskyttelse, genopbygning og tilstedeværelse af afghanske myndigheder.
 

Den danske kampgruppe består af ca. 645 personer, som indgår i den britisk ledede Task Force Helmand. I alt er der ca. 750 danske soldater i Afghanistan.