Gitte Lillelund Bech blev den 23. februar 2010 udnævnt til forsvarsminister, efter at Søren Gade valgte at fratræde som minister.
 

Før udnævnelsen til forsvarsminister bestred Gitte Lillelund Bech blandt andet posten som formand for Det Udenrigspolitiske Nævn ligesom hun har været medlem af Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget.