På forsvarsministermødet i Bergen vil et af hovedemnerne være indsatsen i Afghanistan. FN’s Generalsekretærs tidligere Særlige Repræsentant i Afghanistan, Kai Eide, vil indlede mødet med et oplæg og de nordiske forsvarsministre vil efterfølgende drøfte landenes indsats i Afghanistan.

Reformprocessen i NATO og det nye strategiske koncept er også et område, der vil være i fokus på mødet. Forsvarsministrene vil ligeledes få lejlighed til at drøfte, samarbejdet om opbygning af militære kapaciteter og de nye sikkerhedsudfordringer i det arktiske område. Det tætte nordiske samarbejde om støtte til kapacitetsopbygning af de østafrikanske reaktionsstyrker – et område som de nordiske lande indledte i starten af 2009 – vil ligeledes blive drøftet. Endelig vil forsvarsministrene drøfte mulighederne for at etablere et tættere samarbejde omkring veteraner.