Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech lagde ikke skjul på sin store taknemmelighed, da hun uddelte årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og hjemmeværnet ved en ceremoni i Kastellet:

”Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige i samfundets beredskab yder hvert år. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats i redningsberedskabet og hjemmeværnet,” siger Gitte Lillelund Bech.

Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige.

Frivilligpriser til redningsberedskabet

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik til Steen Tommerup Knudsen fra Vejen. Gitte Lillelund Bech udtalte i sin tale, at han ikke kun havde levet op til hæderen som årets frivillig, men også betegnelsen som en ægte ildsjæl:

”Du har gjort en forskel til gavn for kommunens beredskab og til glæde for andre frivillige, der har fået spændende opgaver i kommunens operative beredskab,” sagde hun.

Prisen som årets frivilligberedskab inden for redningsberedskabet gik til de frivillige ved Lolland Brandvæsen. Her pegede ministeren blandt andet på de frivilliges forskellighed i alder og erfaring.

”Det understreger en vigtig pointe; nemlig er der ikke er en bestemt profil på en frivillig. Det afgørende er ikke, om den frivillige er ung eller ældre, høj eller lav, rund eller smal, men viljen til at hjælpe andre,” sagde Gitte Lillelund Bech.

Frivilligpriser til hjemmeværnet
Prisen som årets frivillig inden for hjemmeværnet gik til Claus Jensen fra Vallensbæk.

”Du har i en lang periode ved siden af din tjeneste i kompagniet endvidere fungeret som forsyningsbefa-lingsmand i forbindelse med distriktets opstilling af bevogtningsdelingen til ISAF 7. En tjeneste der på alle områder må har været meget krævende og særdeles udfordrende. Du er altid imødekommende og går til alle opgaver, uanset art og omfang, med et godt humør og et helt fantastisk engagement”, sagde Gitte Lillelund Bech.

Prisen som årets enhed inden for hjemmeværnet gik til Politihjemmeværnskompagni Odense.

”I har i 2009 brugt mere end 22.000 timer til støtte for samfundets samlede beredskab. Det svarer til mere end 11 fuldtidsstillinger. Imponerende”, sagde Gitte Lillelund Bech blandt andet, inden hun overrakte forsvarsministerens våbenskjold og blomster til prismodtagerne.