På søndag den 5. september 2010 letter et af forsvarets chartrede transportfly fra Karup med kurs mod Pakistan. Transportflyet er en del af LUFTARK-projektet, som er en national strategisk lufttransport kapacitet, bestående af fuldtidschartrede fly.

Ombord er dele af de tre medicinske nødhospitaler, som Beredskabsstyrelsen vil opstille og drive sammen med pakistansk hospitalpersonel i det sydlige Pakistan. Transporten af de medicinske nødhospitaler vil ske i rammen af den humanitære luftbro, som NATO har iværksat efter anmodning fra de pakistanske myndigheder. Udsendelsen af de tre nødhospitaler og transport ombord på LUFTARK finansieres af Udenrigsministeriet.

”Jeg er glad for, at vi med dette konkrete samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og forsvaret har mulighed for at yde direkte hjælp til de nødlidende i Pakistan. Det viser, at vi kan nå endnu længere i forhold til at gøre en forskel, ved at tænke brugen af forsvarets kapaciteter sammen med humanitær støtte”, udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.