Forsvarsministeren har forelagt sin implementeringsplan for kredsen af forligspartier – som omfatter Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Forligskredsen tager planen til efterretning og står bag, at der gennemføres en række tilpasninger i forsvaret. Det sker for at styrke forsvarets økonomi.
 

Implementeringsplanen indebærer eksempelvis en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget, udtrædelse af NATOs Alliance Ground Surveillance projekt samt udeladelse af opbygning af en tredje fregatbesætning og en tredje kampvognseskadron. Det resterende merbehov findes ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelt reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområderne. Dette og andre forhold vil blive inddraget i forbindelse med en midtvejsevaluering af forligets implementering i maj/juni 2012.
 

 Implementeringsplanen for Forsvarsforlig 2010-2014