Regeringen har besluttet at forlænge det danske flådebidrag til NATO’s pirateribekæmpelsesoperation, Ocean Shield. Danmark, der har bidraget til den internationale indsats mod pirateri siden 2008, står med flådefartøjet ESBERN SNARE på nuværende tidspunkt i spidsen for NATO’s operation.

Danmark har længe haft en stærk profil i forhold til den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn. Den samlede danske tilgang til pirateribekæmpelse omfatter målrettet udviklingsbistand, kapacitetsopbygning i regionen samt dansk lederskab i relation til at skabe et internationalt system, der skal sikre, at pirater bliver retsforfulgt. Det danske flådebidrag skal ses som en integreret del af den samlede danske indsats, der fokuserer på løsninger på både kortere og længere sigt.

Udenrigsminister Lene Espersen udtaler: ”Pirateriet ud for Afrikas Horn udgør en stadig trussel mod den fri sejlads på verdenshavene. Som en markant søfartsnation har Danmark derfor siden 2008 påtaget sig et stort ansvar i kampen mod pirateri. Det er en indsats, som regeringen lægger stor vægt på. I dag har vi derfor besluttet at forlænge vores flådebidrag i 2011, så piraterne ud for Afrikas Horn også til næste år kan regne med at have et dansk skib i hælene”.

ESBERN SNARE, som egentlig skulle have vendt næsen hjemad i starten af december, fortsætter nu sin piraterijagt indtil den 1. marts 2011. Regeringen har også besluttet, at Danmark igen skal bidrage til NATO’s operation i en periode i 2. halvår af 2011.

”Det har længe været mit ønske at videreføre et dansk bidrag til bekæmpelse af pirateri. Jeg er derfor glad for, at vi finder økonomien til at forlænge udsendelsen af et flådefartøj til NATO’s operation Ocean Shield frem til den 1. marts 2011 samt til at genindtræde i operationen i en periode i andet halvår af 2011. Jeg er stolt over, at de danske bidrag til bl.a. Ocean Shield yder en væsentlig indsats for at forhindre kapringer af civile skibe, f.eks. i form af assistance i forbindelse med konkrete kapringsforsøg”, fortsætter forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Frem til 1. marts 2011 vil det danske flådeskibsbidrag forsat bestå af støtteskibet ESBERN SNARE, inklusiv helikopter og maritim indsatsenhed, herunder maritime specialstyrker. Skibets besætning vil være på op til ca. 145 personer.