Beredskabsstyrelsens væsentligste opgave er i samarbejde med andre myndigheder at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer. Som direktør for Beredskabsstyrelsen har du ansvaret for dels det statslige redningsberedskab, dels Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver. Det statslige redningsberedskab består af fem beredskabscentre, som kan assistere de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser. Myndighedsopgaverne omfatter bl.a. regler om brandfarlige oplag og tilsyn med og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber.

Beredskabsstyrelsen har i dag ca. 630 medarbejdere med hovedsæde i Birkerød.

Ansøgningsfrist: 25-01-2011