Der var tale om et særdeles godt møde, hvor forsvarsministrene blandt andet drøftede den aktuelle situation i Afghanistan, herunder landenes indsatser til stabilisering af forholdene i landet. Ministrene benyttede også lejligheden til at udveksle erfaringer vedrørende værnepligt og krigsveteraner.

Det tætte nordiske samarbejde til støtte for opbygning af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur var også et vigtigt emne på dagsordenen. De nordiske lande er for nærværende engagerede i støtte til opbygning af såvel kapaciteter til den østafrikanske reaktionsbrigade som støtte til etablering af et maritimt element i rammen af reaktionsstyrkerne.