Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech mødtes den 4. oktober med Supreme Allied Commander Europe, admiral James Stavridis i København.

Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg er meget glad for, at admiral James Stavridis indledte vores drøftelser i dag med en utvetydig anerkendelse af den store indsats, som danske soldater yder i operationer rundt omkring i Verden. Vi havde en konstruktiv dialog om vores engagement i Afghanistan og Kosovo samt om de igangværende reformer i NATO.
Vi var enige om, at vi - trods udfordringer af forskellig art - er på rette spor i NATO-samarbejdet generelt og i forhold til operationerne. Jeg gav udtryk for mine forventninger til det kommende NATO-topmøde i november med hensyn til Afghanistan og det nye strategiske koncept. Det vil være af stor betydning for NATO’s fremadrettede politik.”

Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) er chef for Allied Command Operations (ACO) som er placeret ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), i Mons, Belgien. Allied Command Operations er en af NATO’s to strategiske kommandoer. SACEUR er ansvarlig for det overordnede lederskab af NATO’s militære operationer og refererer til NATO’s militærkomité.