Der afholdes uformelt NATO forsvarsministermøde i Istanbul den 4. – 5. februar 2010. Hovedvægten i drøftelserne forventes at blive på ISAF-operationen i Afghanistan, men også NATO’s operation i Kosovo og NATO’s budgetter skal drøftes.

 
Med en veloverstået London-konference i sidste uge, får forsvarsministrene lejlighed til at kigge fremad mod de væsentlige udfordringer, vi står overfor i Afghanistan. Sammen med forsvarsministre fra de øvrige lande, der deltager i ISAF operationen i Afghanistan, forventes drøftelserne at fokusere på, hvordan vi med intensiveret træningsindsats kan forbedre mulighederne for, at Afghanerne kan overtage mere ansvar fra ISAF soldaterne. Samtidig bliver der også lejlighed til at høre, hvordan afghanerne selv vil bidrage til denne proces, da den afghanske forsvarsminister Wardak og den afghanske indenrigsminister Atmar også er inviteret.
 

Som konferencen i London illustrerede, så er der behov for en bred international indsats for at skabe succes i Afghanistan, og derfor er også FN’s særlige Afghanistan repræsentant Kai Eide og EU’s udenrigsrepræsentant Catherine Ashton inviteret til drøftelsen.
 

Forsvarsministrene får også lejlighed til at drøfte den fortsatte omstilling af NATO’s operation i Kosovo, således at NATO soldaterne får en reduceret og mere tilbagetrukken rolle. Målsætningen er, at NATO på sigt helt kan forlade Kosovo, når situationen tillader det.
 

Endelig vil der være en drøftelse af, hvordan NATO skal forbedre evnen til at styre økonomien. I takt med at operationerne kræver stadig flere fælles NATO investeringer, stiger kravet til en effektiv økonomistyring med fokus på prioritering.  Fokus forventes denne gang at være på, hvordan NATO fællesfinansierede budgetter bedre kan matche de krav, som Alliancen stiller som helhed, og om man i 2010 vil være i stand til at imødekomme de mange krav, der er til investeringer i operationerne. Hvis ikke, kan der blive behov for at hæve de fælles budget.