Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech mødes på fredag med sine nordiske ministerkolleger, der har ansvaret for beredskabet. Det drejer sig om den norske justitsminister Knut Storberget, den svenske forsvarsminister Sten Tolgfors, den finske statssekretær Antti Pelttari (på vegne af indenrigsminister Anne Holmlund) samt den islandske departementschef Thorunn J. Hafstein (på vegne af justits- og menneskerettighedsminister Ögmundur Jonasson).

Der er indtil nu iværksat en række konkrete fællesnordiske projekter om bl.a. samarbejde inden for redningsberedskabet, øvelser og uddannelse, kriseportaler, anvendelse af frivillige, brandforebyggelse samt beredskabet på det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare område.

På mødet på fredag vil ministrene blandt andet drøfte mulighederne for at samarbejde om flytransport til katastroferamte områder, hvor det danske forsvar bl.a. råder over en vigtig kapacitet i form af langtidschartrede civile transportfly.

Mødet sker inden for rammen af den såkaldte Haga-deklaration, som blev vedtaget på Haga Slot i Sverige i april 2009. Det fremgår af deklarationen, at det nordiske samarbejde på beredskabsområdet skal styrkes og udvikles. Det styrkede samarbejde vil blandt andet gøre det lettere for de nordiske lande at bistå hinanden i tilfælde af ulykker og katastrofer, og har også til formål at dele erfaringer i forbindelse med større beredskabsmæssige udfordringer i de enkelte lande.

De nordiske ministre med ansvaret for beredskabet mødes næste gang under finsk formandskab i efteråret 2011.