Midlertidig brigadegeneral (hæren) Finn Winkler bliver den nye chef for hjemmeværnet fra 1. maj 2010 efter generalmajor Jan S. Norgaard. Finn Winkler vil samtidig blive udnævnt til generalmajor i stillingen, som besættes på åremål i 4 år.
 

Finn Winkler er 52 år og har blandt andet været bataljonschef, chef for Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet og chef for Udviklingsafdelingen i Forsvarsstaben – i dag er han stabschef ved Hjemmeværnskommandoen.
 

Finn Winkler var derudover i 2002 udsendt som næstkommanderende for den danske bataljon ved KFOR i Kosovo.    
 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler:

 
”Jeg er sikker på, at Finn Winkler kan indfri de forventninger, der er til hjemmeværnets fortsatte udvikling. Han har en god fornemmelse for de mange frivillige medlemmer, men også for hjemmeværnets tidligere, nuværende og fremtidige situation. Jeg ser derfor frem til et godt samarbejde med Finn Winkler i stillingen som chef for hjemmeværnet.”