Den 31. august fratrådte den hidtidige direktør for Beredskabsstyrelsen Frederik Schydt stillingen. Forsvarsministeriet har derfor udpeget Flemming Klokager, der er underdirektør i Beredskabsstyrelsen, som fungerende direktør fra den 1. september 2010 og indtil videre. Flemming Klokager har tidligere i en årrække været chef for Beredskabsstyrelsens direktionssekretariat.