Kronprins Frederik, udenrigsminister Lene Espersen og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har netop afsluttet et besøg ved den danske kampgruppe og de civile danske rådgivere i Helmand-provinsen. Det var anden gang at Kronprins Frederik besøgte de danske soldater i Helmand, og Kronprinsen udtalte i den forbindelse; ”Jeg er stolt af den indsats, de danske soldater yder, og for det mod de udviser hver dag. Jeg er også stolt af den anerkendelse, som det danske bidrag får fra vores koalitionspartnere i Afghanistan”.

I Helmand-provinsen mødte delegationen danske og afghanske soldater, som arbejder side om side i bestræbelserne på at skabe sikkerhed for befolkningen. Forsvarsministeren talte med soldaterne om deres oplevelser og takkede dem for deres indsats.

Endvidere havde Kronprinsen og de to ministre lejlighed til at mødes med den øverste militære chef for NATO’s styrker i det sydvestlige Afghanistan, den amerikanske generalmajor Mills, med chefen for Task Force Helmand, den britiske brigadegeneral James Chiswell samt chefen for den civile genopbygningsindsats i Helmand-provinsen, briten Michael O’Neill.

En samtænkt indsats
Både Kronprinsen og ministrene fik et godt indtryk af ISAF’s (International Security Assistance Force) samtænkte indsats i Helmandprovinsen, og en solid indsigt i soldaternes praktiske erfaringer på jorden i Helmand. For både Gitte Lillelund Bech og Lene Espersen var besøget et vigtigt input til forhandlingerne om Helmand-planen 2011.

Gitte Lillelund Bech udtalte efter besøget; ”NATO’s nye strategiske koncept, som vi vedtog i Lissabon, understreger nødvendigheden af en civil-militær samtænkt indsats. Modellen, som anvendes i Helmand er netop et rigtig godt eksempel på en sådan samtænkt og integreret indsats. Derfor var det var vigtigt for mig endnu en gang at blive bekræftet i, at vi er kommet rigtig langt på den front”.

Den danske kampgruppe består af ca. 645 personer, som indgår i den britisk ledede Task Force Helmand. I alt er der ca. 750 danske soldater i Afghanistan.