I den forbindelse udtaler Søren Gade den 22. februar 2010:
 
”Jeg har valgt at fratræde som forsvarsminister efter næsten seks gode år på posten. Jeg har gennem hele mit virke som forsvarsminister forsøgt at træffe beslutninger, som har været i forsvarets bedste interesse, og som har tjent soldaterne og de mange ansatte under forsvarsministeriet. Det mener jeg også, at denne beslutning gør.
 

Når jeg vælger at træde tilbage nu, skyldes det blandt andet, at der det seneste halve år har været for meget fokus på mig som person og for lidt fokus på de mange ansatte inden for ressortområdet. Fokus må og skal være på det vigtige arbejde, ressortområdets personel hver dag udfører, hvad enten de gør tjeneste her i Danmark eller i en af de internationale missioner, vi fra dansk side bidrager til. Jeg mener ikke, at ministerområdets personel er tjent med den nuværende situation, som er med til at fjerne fokus. Jeg håber, at der nu igen vil blive fokus på de ansatte i forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet mv. og på det, der betyder noget for dem i deres hverdag.

 
Den vigende tillid, som jeg oplever fra nogle af mine politiske kollegaer, betyder også, at jeg føler, at min person kan komme til at stå i vejen for, at det nye brede forsvarsforlig kan blive implementeret på bedst mulig vis. Jeg håber, at en ny minister, der kan starte på en frisk, vil have en bedre forudsætning for at sikre implementeringen af det brede forsvarsforlig. Det skylder vi forsvarets og dets ansatte.
 

Jeg har haft næsten seks fantastiske år som forsvarsminister med masser af spændende oplevelser og udfordringer, som andre ikke får i et helt liv. Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker, der har været med til at gøre min tid som forsvarsminister helt speciel. Her tænker jeg både på mine kollegaer, mit embedsværk, mine internationale samarbejdspartnere og ikke mindst soldaterne og alle de andre ansatte inden for forsvarsministeriets ressort. Jeg ønsker alt det bedste i fremtiden for hele det danske forsvar, hjemmeværn og beredskab og alle de mange ansatte. Det har været en ære at være deres minister.”