Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har i dag mødtes med sine nordiske ministerkolleger, der har ansvaret for beredskabet. Det drejer sig om den norske justitsminister Knut Storberget, den svenske forsvarsminister Sten Tolgfors, den finske statssekretær Antti Pelttari (på vegne af indenrigsminister Anne Holmlund) samt den islandske ambassadør Sturla Sigurjónsson (på vegne af justits- og men-neskerettighedsminister Ögmundur Jonasson).

De nordiske ministre blev enige om at fortsætte det gode og tætte samarbejde på beredskabsområdet.

På ministermødet i dag var der en drøftelse af de enkelte landes ordninger for adgang til akut strategisk civil flytransportkapacitet til katastroferamte områder. Ministrene drøftede muligheden for at stille flytransportkapacitet til rådighed i tilfælde af katastrofesituationer. En embedsmandsgruppe har fået til opgave at kortlægge de nordiske landes flykapacitets- og samarbejdsmuligheder.

På mødet udtrykte ministrene stor tilfredshed med, at der siden det første møde på Haga Slot i Sverige i april 2009 og mødet i Oslo i december 2009 er igangsat en række projekter, der alle sigter på at styrke samarbejdet på en række konkrete områder.

Ministrene var på mødet enige om, at de første erfaringer fra samarbejdet er meget positive. Resultater fra de fællesnordiske projekter forventes at foreligge i løbet af 2011.

Mødet er afholdt som led i det nordiske samarbejde i regi af Haga-deklarationen. Målet er at styrke de nordiske landes evne til at forebygge og håndtere store ulykker, naturkatastrofer og andre kriser samt hverdagens ulykker.

Det næste nordiske beredskabsministermøde finder sted i Finland i efteråret 2011.