Den nederlandske forsvarsminister, Eimert van Middelkoop og jeg havde et godt møde i dag i Haag. Vi er enige om, at NATO skal fortsætte den moderniseringsproces, som tidligere generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, satte i søen.
 
Vi har behov for flere mobile styrker i NATO for, at Alliancen fortsat kan løfte såvel mere traditionelle artikel 5-opgaver som internationale krisestyringsoperationer. Derfor må vi fortsætte den vigtige transformation af NATO, ligesom vi på samme tid skal finde svar på vores tids forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer, herunder fra international terrorisme og cybertrusler. 
 
Jeg udtrykte overfor min kollega stor anerkendelse af det betydelige nederlandske engagement i Afghanistan. Deres resultater taler for sig selv. Nederlandske soldater og genopbygningsfolk gør en reel forskel for det afghanske folk, og de er dermed med til at skabe sikkerhed for os her i Europa. Eimert van Middelkoop og jeg havde også lejlighed til at drøfte mulighederne for at udvide vores bilaterale samarbejde. 
 
Endelig havde vi også lejlighed til at drøfte EU’s forsvarspolitiske rolle. Vi var enige om, at EU i de seneste år har spillet en langt større rolle end set tidligere.