”Det er vanskeligt for mig alene på baggrund af de oplysninger, som den anonyme soldat er fremkommet med i TV-indslaget, at vurdere sagens rækkevidde.

Jeg er derfor tilfreds med, at forsvarets ledelse her til aften har taget skridt til at opfordre den pågældende soldat til at træde frem med sine oplysninger, så man kan få vurderet forholdene på et ordentligt grundlag.

Vi har alle en interesse i at få det belyst, hvis der er foregået noget forkert.

Jeg vil gerne slå fast, at der ikke skal herske nogen tvivl om min holdning. Danmarks internationale forpligtelser skal naturligvis overholdes. Jeg kan derfor kun opfordre alle, der mener at ligge inde med en viden på dette område, til at kontakte forsvaret, så vi kan få undersøgt eventuelle sager.”