I forbindelse med det halvårlige møde blandt de nordiske forsvarsministre deltog Litauen, Letland og Estland i en del af mødet. På dagsorden var blandt andet det nordiske samarbejde i forhold til Afrika

”Jeg er glad for den positive udvikling og dynamik, som præger såvel det nordiske som det nordisk-baltiske forsvarssamarbejde.

Jeg vil særligt fremhæve vores beslutning om kapacitetsopbygning i Afrika i den nordiske perspektivplan for emnet, der fastlægger mulighederne for vores samarbejde frem til 2015. Samarbejdets formål er at opbygge afrikanske forsvarskapaciteter, så vores afrikanske partnere bliver bedre i stand til selv at kunne håndtere deres sikkerhedsudfordringer. Dermed vil afrikanerne selv kunne møde udfordringer så som truende konflikter, pirateri og andre illegale aktiviteter,” udtaler Gitte Lillelund Bech

Andre emner for de to dages møder var Afghanistan, støtten til FN’s fredsbevarende indsatser, nordisk kapacitetssamarbejde, potentialet for udviklingen af det nordisk-baltiske samarbejde samt kvinder i konflikter.

”Vi drøftede, hvordan de nordiske lande i fællesskab kan støtte FN’s fredsbevarende indsatser og besluttede at se nærmere på, hvilke muligheder der kan være her. Dette inkluderer også, hvordan vi kan fremme implementeringen af FN’s sikkerhedsresolution 1325 vedrørende kvinder, fred og sikkerhed. Herudover havde vi en god drøftelse om den aktuelle udvikling i Afghanistan samt mulighederne for videreudvikling af det nordisk-baltiske samarbejde” fortsætter Gitte Lillelund Bech.

Betydningen af samtænkning (såkaldt ”comprehensive approach”), hvor målrettede civile og militære indsatser tænkes sammen, blev understreget adskillige gange under møderne i Oslo.

Til de afsluttende drøftelser deltog også Storbritannien, Tyskland og Polen. Her var hovedemnet de aktuelle udfordringer i omstillingen af de nationale forsvar i lyset af den aktuelle økonomiske krise, samarbejde med Rusland samt muligheder for yderligere erfaringsudveksling.