Danmark har i mange år udsendt soldater, læger, beredskabsfolk, sygeplejersker, hjemmeværnsfolk og andre til verdens brændpunkter. Siden Danmark i 1992 sendte en fredsbevarende styrke til Balkan, har flere end 26.000 ansatte været udsendt en eller flere gange i internationale operationer. For regeringen er det magtpåliggende at anerkende den værdifulde indsats, som veteranerne og deres pårørende har ydet for Danmark.

Anerkendelse og støtte til veteranerne er en opgave for hele samfundet. Langt de fleste veteraner er vendt styrkede hjem fra deres udsendelser med værdifulde erfaringer i bagagen. Nogle veteraner er vendt hjem med fysiske eller psykiske sår, og det påhviler samfundet at sørge for, at de får den nødvendige støtte. Det samme gælder de pårørende, som behøver det. Denne indsats vil regeringen styrke med en samlet veteranpolitik.

Veteranpolitikken er i løbet af de seneste måneder blevet til i et samarbejde mellem en række ministerier, herunder Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Undervejs har en række interessenter været inddraget, primært via en referencegruppe, hvor fagforeninger og frivillige organisationer har været repræsenteret.

Den samlede politik vil blive præsenteret af de tre ministre på et pressemøde onsdag.