Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler:

”Jeg vil ligesom statsministeren gerne understrege, at det er en sag, som vi i regeringen ser på med allerstørste alvor.

Vi har alle en interesse i at få det belyst, hvis der er foregået noget forkert. Der skal ikke herske tvivl om min holdning. Danmarks internationale forpligtelser skal naturligvis overholdes.

Jeg vil derfor udarbejde en samlet skriftlig redegørelse til Folketinget. Den vil dels basere sig på den skriftlige redegørelse, som Forsvarskommandoen på baggrund af deres gennemgang af sagen er ved at udarbejde til Forsvarsministeriet. Dels vil den omfatte de mere folkeretlige spørgsmål, regeringens viden samt i hvilket omfang Folketinget har været orienteret.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at forsvarets øverste ledelse allerede i weekenden tog initiativ til at iværksætte en gennemgang af det meget omfattende materiale, som Wikileaks har offentliggjort vedrørende Irak.

Forsvarets redegørelse skal medvirke til at skabe klarhed over spørgsmål, som har været omtalt i medierne. F.eks. spørgsmål om, hvad forsvaret vidste om mishandling, antallet af tilbageholdte og sikkerheden for de irakiske tolke.

Forsvarets redegørelse skal tillige behandle de seneste oplysninger, som er fremkommet fra en anonym soldat i weekenden.

Forsvarets redegørelse skal foreligge hurtigst muligt. Men det er klart, at der er tale om et omfattende materiale, som forsvaret nu er i færd med at gennemgå.

Jeg vil derfor gentage min opfordring til, at alle, der mener at ligge inde med viden på dette område, kontakter forsvaret, så vi kan få undersøgt eventuelle sager.

Vi har alle en interesse i at få det belyst, hvis der er foregået noget forkert, og der skal ikke herske nogen tvivl om min holdning: Danmarks internationale forpligtelser skal naturligvis overholdes”.