Planen rummer perspektiver, der rækker frem til 2014. Den indebærer en omlægning af den militære indsats i retning af øget uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Planen indebærer desuden en markant øget polititræningsindsats samt en styrkelse af den civile og udviklingsmæssige indsats. Helmand-planen for 2011-2012 fokuserer således på at skabe yderligere forbedringer i sikkerhedssituationen i Afghanistan.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med, at den danske indsats i Helmand i første halvår af 2012 omlægges i forholdet 1:1 fra kamprollen til trænings-/instruktørrollen. Begge dele er noget, som danske soldater har vist, at de er rigtig dygtige til. Danske soldater vil de kommende år kunne trække på erfaringerne fra Balkan, Irak og Afghanistan med opbygning af lokale sikkerhedsstyrker. Jeg er også meget tilfreds med det langstrakte perspektiv i planen, der giver vores soldater mulighed for at gøre arbejdet færdigt.”