Landene på Afrikas Horn, Eritrea, Djibouti, Somalia og Etiopien, er ramt af en af de værste tørkeperioder siden 1950. Det har skabt en situation, hvor mere end 11 millioner mennesker ifølge FN har behov for akut fødevarehjælp.

FN har i den forbindelse anmodet om støtte til at etablere et hovedkvarter for FN-organisationen World Food Programme (WFP) på grænsen mellem Etiopien og Somalia. Beredskabsstyrelsen sender derfor et lejrmodul og kontorfaciliteter med plads til 15 FN-medarbejdere til området. Udstyret opstilles i samarbejde med Sverige, Tyskland og Finland.

I alt deltager otte personer på opstillingsholdet, hvoraf to er fra Beredskabsstyrelsen. Assistancen til FN finansieres af Udenrigsministeriet.