Danmark har siden 2009 bidraget til FN’s mission i Libanon, UNIFIL, med et logistisk styrkebidrag på ca. 150 personer. Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget er i dag blevet orienteret om, at regeringen har besluttet ikke at forlænge det danske bidrag til UNIFIL efter udgangen af november 2011.

Danmarks bidrag til internationale operationer overvejes løbende. Dels udvikler den sikkerhedspolitiske situation sig hele tiden, som det helt aktuelt ses i f.eks. Libyen. Dels er det danske forsvar ligesom alle andre underlagt ressourcemæssige begrænsninger, og både regeringens fokus på veteranpolitik samt indsatsen i Libyen og ud for Afrikas Horn koster ekstra.

”Til november har Danmark i to år løst en logistisk opgave for FN i Libanon. Opgaven er blevet løst topprofessionelt af først flyvevåbnet og siden af hæren med bidrag fra Beredskabsstyrelsen. Men vi kan ganske enkelt ikke være overalt, og det betyder, at vi løbende må prioritere for at få råd til det rigtige. Der skal være sammenhæng mellem mål og midler,” forklarer Gitte Lillelund Bech.

”Danmark bakker naturligvis fortsat op om FN og bidrager stadig til FN’s fredsbevarende operationer. Desuden løser vi en lang række internationale freds- og stabiliseringsopgaver andre steder i verden. Danmark har fortsat en række markante militære bidrag med i flere NATO-operationer, der alle baseres på mandater fra FN’s Sikkerhedsråd. Vores aktivistiske udenrigs- og forsvarspolitik kommer således til udtryk i Afghanistan, Kosovo, Libyen og ved pirateri-bekæmpelse ud for Afrikas Horn,” afslutter Gitte Lillelund Bech.