Mødets fokus vil være på en drøftelse af EU’s militære indsatser og udviklingen af de militære kapaciteter samt på samarbejde for at undgå overlap og ressourcespild.

Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg ser frem til at lytte til mine europæiske kollegers synspunkter. Vi har alle – også Danmark – en interesse i, at europæiske lande kan blive endnu bedre til at bidrage til internationale operationer. Det er vigtigt, at vores relationer og samarbejde styrkes mest muligt – især i en tid med budgetreduktioner. I Danmark skal der også prioriteres lidt skarpere og tænkes mere i samarbejde for at sikre, at dansk forsvar fortsat har råd til det rigtige.”

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i EU’s militære operationer og kapabilitetsudvikling.