Forsvarsministerens Medalje, der blev indstiftet og tildelt første gang i 2010, blev givet til:

Bådmand Christian Tornvig Lauridsen for sin dedikerede indsats som redningsmand. En indsats der er kendetegnet ved en meget høj grad af engagement, professionalisme og villighed til at deltage i livreddene og risikofyldte redningsaktioner. Christian Tornvig Lauridsen har aldrig sagt nej til at udføre en opgave eller været betænkelig ved at gøre det nødvendige for at redde menneskeliv. Han har altid vist et køligt overblik og stor beslutsomhed i forbindelse med redningsaktioner, hvor han med livet som indsats har reddet de nødstedte.

Feltpræst Thomas Østergaard Aallmann for sin stærke og uselviske omsorg for efterladte til faldne soldater og for sit store engagement over for soldater og pårørende før, under og efter udsendelse til Afghanistan. En unik omsorg som har medvirket til at lindre sorgen for de berørte familier, og et fantastisk engagement som har fået de unge soldater til at forstå alvoren og nødvendigheden af deres job i Afghanistan, og som har givet de pårørende svar på de mange spørgsmål, der opstår ved udsendelse af et nært familiemedlem.

Feltpræst Kim Alex Jacobsen for sin store støtte til hjemvendte soldater og pårørende til faldne gardere, en støtte der ydes med baggrund i egne udsendelser. Kim Alex Jacobsen er en stor rollemodel og inspirator inden for sit område, hvor han er bredt anvendt og respekteret for sin uvurderlige indsats som sjælesørger og sparringspartner for pårørende, soldater af alle grader og øvrige feltpræster.

Kommandør Annemette Ruth for sin mangeårige og vedvarende indsats for mangfoldighed i forsvaret. En banebrydende indsats der er præget af et ægte engagement, og som har medvirket til at sætte mangfoldighed på dagsordenen såvel i og uden for forsvaret. Annemette Ruth er en stadig kilde til inspiration for kvindelige officerer og virker med succes som rollemodel og kvindelig ambassadør for forsvaret. Hun har sine egne meningers mod og tager gerne en udfordring op, ligesom hun er meget initiativrig i dannelsen af netværk og erfaringsdeling blandt kvinder. Også i det civile erhvervs- og uddannelsesmiljø er hun en anerkendt sparringspartner.