Under sit besøg i København den 11. oktober 2011 mødtes FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon med forsvarsminister Nick Hækkerup. Generalsekretæren havde ønsket at mødes med forsvarsministeren for at drøfte fremtiden i Libyen og Afghanistan samt Danmarks bidrag til FN’s freds- og stabilitetsskabende operationer.

”Jeg havde et rigtig godt møde med FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon. Vi nåede at drøfte Danmarks engagement i både Libyen og Afghanistan, og vi kom også omkring, hvad regeringen gør sig af overvejelser i forhold til at deltage i FN’s fredsstøttende operationer.  Jeg kunne forsikre Ban Ki-Moon om, at Danmark forsat vil bære en stor byrde i operationer, der bygger på FN-mandat så som Afghanistan og kampen mod pirateri ud for Afrikas Horn. Også i forhold til fredsbevarende operationer vil Danmark forsat spille en aktiv rolle. Men i fremtiden vil der blive lagt vægt på kvalitet frem for kvantitet”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Besparelser var et andet tema, som blev vendt på mødet. Danmark er et af mange lande, der skærer ned på forsvarsbudgettet i fremtiden.

”Jeg havde også lejlighed til at drøfte, hvad det vil betyde for medlemslandene såvel som FN, at flere af medlemslandene i de kommende år står overfor store besparelser på budgetterne”, siger Nick Hækkerup.

Danmark vil fremadrettet se positivt på anmodninger fra FN om at bidrage til fremtidige operationer. Endvidere har Danmark også fremover til hensigt at støtte AMISOMs (African Union Mission in Somalia) vigtige mission i Somalia. Danmark bidrager gennem sit samarbejde om kapacitetsopbygning med de Østafrikanske Reaktionsstyrker (EASF) om udsendelse af et større antal EASF-stabsofficerer og medicinsk personel til AMISOM. Støtten til kapacitetsopbygning i de Østafrikanske Reaktionsstyrker har også det formål at hjælpe med opbygning af maritime forsvarskapaciteter med henblik på at Afrikanerne selv kan bidrage til pirateribekæmpelse i regionen.