Stillingen skal besættes fra 1. juli 2012, og da general Knud Bartels embedsperiode som forsvarschef udløber den 30. april 2012, vil hans nuværende virke som forsvarschef ikke blive berørt, såfremt han bliver valgt til posten.

Valget af ny formand vil foregå ved hemmelig afstemning blandt NATO’s forsvarschefer i forbindelse med deres møde den 17. september 2011. Formanden vælges for en treårig periode med mulighed for forlængelse.

”Jeg er rigtig glad for, at Knud Bartels kandiderer til stillingen som chef for NATO’s Militærkomité. Han er med sin brede nationale og internationale erfaring og sit indgående kendskab til Alliancens strukturer en særdeles god kandidat til posten. Jeg vil også gerne fremhæve hans militærfaglige og ledelsesmæssige dygtighed samt hans integritet og engagement," udtaler Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.