Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har netop afsluttet et besøg i Kabul, som blandt andet omfattede et fælles britisk-dansk-estisk møde samt en række møder med militære og civile myndigheder i Kabul. Under besøget drøftede forsvarsministrene fra Storbritannien, Danmark og Estland perspektiver og udfordringer i den planlagte transitionsproces, hvor sikkerhedsansvaret gradsvist overdrages fra ISAF til de afghanske soldater. Det britisk-dansk-estiske møde mundede ud i en fælles erklæring, der bekræfter de tre landes fortsatte støtte til transitionsprocessen frem mod og efter 2014.
 

 
”Besøget bekræfter min tro på, at NATO’s strategi virker. Der er fortsat store udfordringer i Afghanistan. Jeg havde lejlighed til at drøfte disse udfordringer med mine kollegaer fra Storbritannien og Estland, der ligesom Danmark har soldater i Helmand-provinsen. Fremskridt tager tid, og det er derfor vigtigt at have realistiske forventninger. Vi er alle enige om at fortsætte støtten til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Velfungerende afghanske sikkerhedsstyrker er forudsætningen for, at vores soldater kan have en gradvist mere tilbagetrukken rolle frem mod udgangen af 2014, hvor Danmark ikke længere vil have kampenheder i Afghanistan,” udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Under besøget fik forsvarsministeren også lejlighed til at tale med to kvindelige medlemmer af det afghanske parlament. Endvidere mødtes hun med dansk stabspersonel ved ISAF’s stabe i Kabul og takkede dem for indsatsen. I alt er der ca. 750 danske soldater i Afghanistan. Den danske kampgruppe i Helmand består af ca. 645 personer, som indgår i den britisk ledede Task Force Helmand.