Forsvarsminister Nick Hækkerup mødtes i dag med sin franske kollega Gérard Longuet til en drøftelse af aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. På dagsordenen var bl.a. udviklingen i Afghanistan, Libyen, pirateribekæmpelse samt forventninger til NATO-topmødet i Chicago i 2012.

”Jeg havde nogle rigtige gode drøftelser med min franske kollega. Frankrig er en vigtig strategisk partner for Danmark, og vi deltager sammen i Afghanistan og Kosovo og har også gjort det i Libyen. Desuden har både Frankrig og Danmark stort fokus på pirateribekæmpelse og på kapacitetsopbygning i Østafrika”, siger forsvarsministeren.

Nick Hækkerups besøg hos sin franske kollega er det første officielle danske forsvarsministerbesøg i Paris siden 1997, hvor det var daværende forsvarsminister Hans Hækkerup, der gæstede den franske forsvarsminister. Nick Hækkerup og Gerard Longuet mødtes kort ved NATO-mødet i Bruxelles i sidste måned. Netop NATO og forventningerne til NATO-topmødet i Chicago i 2012 var også et af emnerne, som de to ministre drøftede på dagens møde.

”Både i Frankrig og Danmark er vi meget optaget af reformprocessen i NATO. Med finanskrise og pres på de offentlige budgetter - og dermed også på forsvarsbudgetterne - er det nødvendigt, at der bliver tænkt nye tanker på forsvarsområdet. Fra NATOs side bliver der lagt op til mere bi- og multinationalt samarbejde. Fra dansk og fransk side er der opbakning til dette. Jeg ønsker at se på, hvilke muligheder der er for gennem samarbejde at kunne mere for færre midler. Franskmændene har allerede lavet en samarbejdsaftale med briterne, og vi håber at kunne lave lignende samarbejdsaftaler i fremtiden", siger Nick Hækkerup.

Udover mødet med den franske forsvarsminister fik Nick Hækkerup under sit besøg i Paris også mulighed for at mødes med repræsentanter fra både fransk og dansk forsvarsindustri. Dette skete i forbindelse med et industriseminar, som den danske ambassade var vært for.