Operation NANOOK er en årligt tilbagevendende canadisk øvelse i Arktis, der i 2011 gennemføres mellem den 4. og 26. august. Som led i det dansk-canadiske samarbejde i arktis deltager det danske forsvar i øvelsen med inspektionsfartøjerne HVIDBJØRNEN og EJNAR MIKKELSEN. Også USA’s kystvagt deltager i øvelsen.

”Jeg er glad for vores gode og konstruktive samarbejde med Canada i Arktis. Det er et helt særligt miljø at operere i, der er forbundet med mange udfordringer. Derfor skal vi naturligvis i videst muligt omfang samarbejde om opgaveløsningen med andre internationale aktører”, udtaler Gitte Lillelund Bech.

Øvelsen består af to hoveddele, hvor den første primært fokuserer på overvågning og suverænitetshævdelse. Her vil canadiske, amerikanske og danske skibe bl.a. gennemføre eftersøgnings- og redningsopgaver, fiskeriinspektion og farvandsovervågning i Davisstrædet, Bafinbugten og Lancastersundet. Den anden del af øvelsen er en canadisk beredskabsøvelse, der bl.a. omfatter håndtering af en simuleret større flyulykke og maritime nødsituationer i arktiske egne.

”Forsvarsminister MacKay, viceforsvarsminister Fantino og jeg er enige om, at vores forsvar hver især har stor nytte af erfaringsudveksling på tværs, og at vi fremadrettet skal udvikle vores samarbejde i det arktiske område yderligere”, fortsætter Gitte Lillelund Bech.