Danmark genoptog som et af de første europæiske lande diplomatiske forbindelser med de baltiske lande den 24. august 1991. Danmark var også blandt de første lande i Europa, som tog fat på militært samarbejde med Central- og Østeuropa i begyndelsen af 1990'erne og i 1994 underskrev vi en egentlig samarbejdsaftale med Estland.

”Jeg er meget glad for, at Estlands forsvarsminister, Mart Laar, i anledningen af 20 års jubilæet for genopretningen af de diplomatiske relationer mellem Danmark og de baltiske lande, havde mulighed for at mødes her i København. Vi havde en god og konstruktiv dialog om en række aktuelle emner, herunder NATO, det nordisk-baltiske samarbejde, bilateralt samarbejde og internationale operationer. Jeg gav udtryk for mine forventninger til et fortsat stærkt dansk-estisk samarbejde”, siger Gitte Lillelund Bech.

Estland blev sammen med Letland og Litauen en del af NATO i 2004. Landet har ikke et eget flyvevåben, som er i stand til at hævde suveræniteten i eget luftrum. Denne opgave varetages i stedet af NATO-partnere på skift. De sidste fire måneder af 2011 skal det danske Flyvevåben derfor endnu en gang løse opgaven med at flyve air policing over de tre baltiske lande, som de også gjorde i 2004 og i 2009.