Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech underskrev mandag sammen med landsstyremedlem Jens B. Frederiksen et kommissorium for en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe, der skal se på anvendelsen af helikoptere til løsning af danske og grønlandske myndigheders opgaver i Grønland. Underskrivelsen fandt sted under ministerens besøg i Grønland.

”Vi ved, at der vil ske en udfasning af de gamle S61-helikoptere i Grønland. Derfor er det nødvendigt at kigge fremad og finde ud af, hvad behovet er. Den danske regering og det grønlandske selvstyre har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor Forsvarsministeriet sidder for bordenden. Godt nok har Forsvarsministeriet ikke har det overordnede ansvar, men vi har de praktiske erfaringerne indenfor bl.a. søredning. Jeg mener, at der med kommissoriet foreligger et godt grundlag for arbejdsgruppen at vurdere behovet i fremtiden,” siger Gitte Lillelund Bech.

Udover underskrivelsen af kommissoriet bød forsvarsministerens rejse i Grønland på besøg i Narsarsuaq, Grønnedal og Nuuk. Disse tre byer er i spil i forhold til en fremtidig placering af Arktisk Kommando. Forsvarsmister Gitte Lillelund Bech benyttede rejsen til selv at opleve de tre byer, inden der efter planen skal træffes beslutning om en placering af Arktisk Kommando i løbet af 2011. Forsvarskommandoen er sammen med de grønlandske og færøske myndigheder ved at lægge sidste hånd på en rapport, hvor de ser på fordele og ulemper ved de tre mulige placeringer.

”I forhold til forsvarsforliget for 2010-2014 er det planen, at vi skal sammenlægge Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en Arktisk Kommando. Inden for et par dage kommer Forsvarskommandoens rapport, og for mig har det været vigtigt selv at danne mig et indtryk af de tre byer, inden jeg læser rapporten,” siger Gitte Lillelund Bech.

Under besøget på Grønlands vestkyst har forsvarsministeren mødtes med grønlandske politikere og samarbejdspartnere. Endvidere har hun besøgt Grønlands Kommandos medarbejdere i Grønnedal samt besætningerne på VÆDDEREN og EJNAR MIKKELSEN, hvor hun havde mulighed for at høre om dagligdagens opgaver og udfordringer.

”Det har været et rigtig godt besøg i Grønland. Jeg har set og hørt en masse på min tur, som jeg kan bruge fremadrettet, når vi skal træffe beslutninger om forsvarets opgaver i Grønland samt placeringen af Arktisk Kommando,” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.