Brand, ulykker og hurtig udrykning.
Det er hverdag for landets frivillige i redningsberedskabet og hjemmeværnet.
I dag bliver der sagt tak for indsatsen, når forsvarsminister Gitte Lillelund Bech uddeler årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og hjemmeværnet ved en ceremoni på Frederiksberg Slot klokken 15.00

”Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats som de mange frivillige i samfundets beredskab yder hvert år. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats i redningsberedskabet og hjemmeværnet”, siger Gitte Lillelund Bech.

I år har frivilligheden fået særlig fokus, da regeringen har udpeget året 2011 til at være frivillighedens år. Uddelingen af årets frivilligpris er med til at synliggøre frivilligheden og samtidig give anerkendelse til de frivillige, som gør en indsats rundt om i Danmark.

Frivilligpriserne tildeles både en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige.

Årets frivillig inden for redningsberedskabet
Ronald Graabæk fra Frederikssund får prisen for hans arbejde som leder af det supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund. Ronald Graabæks arrangement har medført etablering af et aktivt supplerende beredskab drevet alene af frivillige.

Årets frivilligberedskab inden for redningsberedskabet
Fire eftersøgnings- og redningshold (USAR-hold) fra Den Frivillige Indsatsstyrke ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene modtager denne pris. De fire hold blev den 27. maj 2010 FN-certificeret som ”heavy USAR team” efter en 36 timer lang øvelse i byen Marche-en-Famenne i Belgien. Certificeringen styrker Danmarks position som internationalt anerkendt beredskabsaktør.

Årets frivillig inden for hjemmeværnet
Tina Pedersen og Jeannette Ingemann Mathiesen fra Sanitetsgruppen i 1. Falsterske hjemmeværnskompagni, var i september 2010 vidner til en alvorlig motorcykelulykke. Tina Pedersen og Jeannette Ingemann Mathiesen iværksatte omgående livreddende førstehjælp til motorcyklisten – en indsats, der formentlig har betydet forskel på liv og død for motorcyklisten – og for hvilken de blandt andet modtager prisen.

Årets enhed inden for hjemmeværnet
Hjemmeværnseskadrille 220 Nordvestsjælland modtager prisen på grund af eskadrillens særlige indsats i forbindelse med opstilling og vedligeholdelse af feltflyvepladser samt deres engagement og vilje som har medvirket til en øget opmærksomhed på flyverhjemmeværnets og forsvarets opgaver.