Forsvarskommandoen har orienteret Forsvarsministeriet om, at tallene angående tilbageholdte i Irak vil blive større i den kommende redegørelse fra forsvaret, end de har været i tidligere opgørelser. Regeringen har længe haft fokus på tilbageholdelsesspørgsmålet.
 
I den forbindelse udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech:

”Som bekendt vil jeg, i lyset af diskussionen om de lækkede Wikileaks dokumenter om Irak, udarbejde en samlet skriftlig redegørelse til Folketinget. Den vil bl.a. basere sig på den skriftlige redegørelse, som Forsvarskommandoen er ved at udarbejde til Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen er derfor i gang med en grundig gennemgang af det omfattende kildemateriale.

Forsvarskommandoen har oplyst, at der i forbindelse med den aktuelle gennemgang ikke anvendes den samme opgørelsesmetode som ved tidligere opgørelser, idet opgørelsen tager udgangspunkt i et bredere og mere omfattende kildemateriale. Den forventede opjustering af antallet af tilbageholdte i den undersøgte periode, som Forsvarskommandoen nu har informeret om, er et foreløbigt produkt af dette arbejde. Dette har jeg nu orienteret Forsvarsudvalget om. 

Forsvaret fortsætter arbejdet med at gennemgå det omfattende materiale, der ligger til grund for redegørelsen. Som jeg tidligere har givet udtryk for, er det en omfattende opgave, der skal løses med den fornødne grundighed. Regeringen ser på sagen om tilbageholdte i Irak med største alvor, og vi har alle en interesse i at få belyst, hvis der er foregået noget forkert. Danmarks internationale forpligtelser skal naturligvis overholdes.”