Afghanistan stod øverst på dagsordenen, da forsvarsminister Nick Hækkerup onsdag den 16. november 2011 fik besøg af sin britiske kollega. De to nære allierede – Danmark og Storbritannien – arbejder tæt sammen i Afghanistan, og dagens møde gav anledning til at drøfte det fremtidige engagement i landet.

”Storbritannien er en vigtig strategisk partner for Danmark. Det er vigtigt, at vi løbende drøfter udviklingen i Afghanistan med vores ISAF-partnere. Som os ønsker briterne også deres kamptropper ud af landet ved slutningen af 2014, og vi arbejder i fællesskab med at træne og uddanne afghanerne til selv at kunne overtage ansvaret i landet. Vi lader dog ikke afghanerne i stikken efter 2014, og sammen med briterne drøfter vi mulige scenarier for støtte i landet efter 2014”, siger Nick Hækkerup.

Udover samarbejdet i Afghanistan fik de to forsvarsministre også lejlighed til at drøfte den netop overståede mission i Libyen. Øvrige emner på dagsordenen var forsvarsreformer, pirateri ud for Afrikas Horn og NATO-topmødet i Chicago i 2012.

”Jeg havde et fokuseret og nyttigt møde med Storbritanniens forsvarsminister. Vore to lande har længe været tæt knyttet til hinanden. Under mødet fik vi lejlighed til at se hinanden i øjnene og genbekræfte vores unikke samarbejde baseret på solidaritet og tillid. Et samarbejde, som på en række områder med fordel kan udvikles i en tid, hvor økonomi såvel som potentielle trusler er fælles udfordringer. Begge lande har brug for at tænke smartere og anvende ressourcerne mere effektivt”, siger Nick Hækkerup.

De fælles tanker falder fint i tråd med NATO’s generalsekretærs initiativ omkring smart defence, der vil være på dagsordenen til NATO-mødet i 2012.